Dead or alive

Dead or alive er en samlebetegnelse for en samling av verk. Utgangspunktet for temaet er våre forfedres kunnskap og redskaper fra husholdning, matlaging og dagliglivet. Niederberger ønsker å utforske gjenstandens estetikk og gi tingene et nytt liv igjen

%d bloggers like this: